Hydro-Geo

Geologiya asan peşə deyil.
...innovativ texnologiyalar tətbiq etməklə
görmədən təsvir edirik...

 • EN
  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. See more

  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. See more

  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. See more

  Xidmətlər

  Geologiya Geologiya
  Yeralti sularin axtarışı və kəşfiyyatı / Yeraltı su mənbəyinin təyini və istismar ehtiyyatının qiymətləndirilməsi / Yeraltı suların laboratoriya ölçmələri və təhlili / Mineral-terman suların axtarışı və kəşfiyyatı / Kəhriz və bulaqların tədqiqi, bərpası və yeni kəhriz sistemlərinin tikintisi / Yeraltı suların monitorinqi (su səviyəsi üzrə, keyfiyəti üzrə, dinamikası üzrə)
  Geodeziya Geodeziya
  Topoqrafiya işləri- 3D xəritəalma / Mühəndis geodeziyası- təbii ehtiyatların mənimsənilməsi və meliorasiya işlərinin layihələndirilməsi məqsədilə / Kosmik geodeziya- peyk məlumatlarına əsasən koordinatların təyini və xəritəalma / Kartoqrafiya- Sahəvi planalma və xəritəalma işlərinin aparılması / GİS Məlumat bazasının hazırlanması
  Qazma Qazma
  Artezian və subartezian quyularının qazılması və təmiri/ Su quyularının daxili video müşahidə işləri / Su quyularının dezinfeksiya edilməsi / Su quyularının məhsuldarlığının artırılması / Su quyularında test işləri aparılaraq, uyğun nasos, mexaniki və avtomatik avadanlıqların quraşdırılması
  Tikinti-quraşdırma Tikinti-quraşdırma
  Hidrotexniki qurguların və bəndlərin tikintisi / Kəhrizlərin yenidən qurulması / Bulaqların kaptajı Mühəndis-geoloji istinad konstruksiyalarının tikintisi / Mühəndis-kommunikasiya təminatı sistemlərinin tikintisi / Sutəmizləyici və Çirkab təmizləyici qurğuların quraşdırılması / Magistral su kəmərlərlərinin tikintisi
  Layihələndirmə Layihələndirmə
  Binaların, Yolların, Tunellərin, Körpülərin, Hidrotexniki qurğuların, Bəndlərin, İstinad divarlarının, Mühəndis-kommunikasiya təminatı sistemlərinin, Sutəmizləyici və Çirkab təmizləyici qurğuların, Magistral və paylayıcı su kəmərlərinin Layihələndirilməsi və 3D dizaynının hazirlanması
  Hidrologiya Hidrologiya
  Yerüstü su ehtiyatının qiymətləndirilməsi / Yerüstü su hovzələrinin hidravliki rejimini, su balansının öyrənilməsi / Yerüstü su yataqlarının formalaşmasının, hidrologi hesablamalar və proqnozların verilməsi / Hidrometeoroloji stansiyaların qurulması, məlumatların emalı və proqnozlaşdırılması
  Enerji Enerji
  Ölkəmiz bərpa olunan enerji mənbələri üzrə yüksək potensiala malik olan ölkələrdəndir. Belə ki, bərpa olunan enerji mənbələri külək enerjisi üzrə, günəş enerjisi üzrə, bioenerji və dağ çaylarının iqtisadi potensialı yüksək qiymətləndirilir. Tərəfimizdən bərpa olunan enerji mənbələri hesabına elektrik enerjisi istehsalı üçün mümkün potensiallı ərazilərin seçilməsi, qiymətləndirilməsi, mümkün potensialdan istifadə məqsədi ilə atılacaq addımların müəyyənləşdirilməsi, bu sahədə layihələndirmə və qur
  Mühəndislik Mühəndislik
  Geologiya, Geofizika, Geodeziya, Tikinti quraşdırma, Layihələndirmə və Dizayn, Quyuların qazılması və s. Mühəndislik tələb edən sahələrdə məsləhət xidmətlərinin verilməsi və müvafiq hesabatların hazırlanması / Müxtəlif sahələr üzrə texniki iqtisadi hesabatlarının hazırlanması
  Diaqnostika Diaqnostika
  Quyularda, anbarlarda, qurğularda və neft sənayesində istifadə olunan avadanlıqların avtomatlaşdırılaraq məsafədən nəzarət və idarə olunması. Nəzarət ölçü cihazlarının quraşdırılması və periodik servis xidmətlərinin göstərilməsi ilə maksimal istehsalat göstəricisi və istehsal edilən məhsulun yüksək keyfiyyətlə təqdim edilməsinin təminatı
  Ətraf mühit Ətraf mühit
  Müxtəlif fəaliyyətlərin həyata keçirilməsi zamanı ətraf mühitə mənfi təsirlərin aşkarlanması, miqyasının və intensivliyinin qiymətləndirilməsi eyni zamanda onların aradan qaldırılması və ya azaldılması üçün tədbirlər planının hazırlanması; Ətraf mühitdən səmərəli istifadənin, ətraf mühitin davamlı inkişafının və ekoloji təhlükəsizliyin təmin edilməsi hesabatlarının hazırlanması