Hydro-Geo

Geologiya asan peşə deyil.
...innovativ texnologiyalar tətbiq etməklə
görmədən təsvir edirik...

 • EN
  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. See more

  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. See more

  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. See more

  Xidmətlər

  Geologiya Geologiya
  Yeralti sularin axtarışı və kəşfiyyatı / Yeraltı su mənbəyinin təyini və istismar ehtiyyatının qiymətləndirilməsi / Yeraltı suların laboratoriya ölçmələri və təhlili / Mineral-terman suların axtarışı və kəşfiyyatı / Kəhriz və bulaqların tədqiqi, bərpası və yeni kəhriz sistemlərinin tikintisi / Yeraltı suların monitorinqi (su səviyəsi üzrə, keyfiyəti üzrə, dinamikası üzrə)
  Geodeziya Geodeziya
  Topoqrafiya işləri- 3D xəritəalma / Mühəndis geodeziyası- təbii ehtiyatların mənimsənilməsi və meliorasiya işlərinin layihələndirilməsi məqsədilə / Kosmik geodeziya- peyk məlumatlarına əsasən koordinatların təyini və xəritəalma / Kartoqrafiya- Sahəvi planalma və xəritəalma işlərinin aparılması / GİS Məlumat bazasının hazırlanması
  Qazma Qazma
  Artezian və subartezian quyularının qazılması və təmiri/ Su quyularının daxili video müşahidə işləri / Su quyularının dezinfeksiya edilməsi / Su quyularının məhsuldarlığının artırılması / Su quyularında test işləri aparılaraq, uyğun nasos, mexaniki və avtomatik avadanlıqların quraşdırılması
  Tikinti-quraşdırma Tikinti-quraşdırma
  Hidrotexniki qurguların və bəndlərin tikintisi / Kəhrizlərin yenidən qurulması / Bulaqların kaptajı Mühəndis-geoloji istinad konstruksiyalarının tikintisi / Mühəndis-kommunikasiya təminatı sistemlərinin tikintisi / Sutəmizləyici və Çirkab təmizləyici qurğuların quraşdırılması / Magistral su kəmərlərlərinin tikintisi
  Layihələndirmə Layihələndirmə
  Binaların, Yolların, Tunellərin, Körpülərin, Hidrotexniki qurğuların, Bəndlərin, İstinad divarlarının, Mühəndis-kommunikasiya təminatı sistemlərinin, Sutəmizləyici və Çirkab təmizləyici qurğuların, Magistral və paylayıcı su kəmərlərinin Layihələndirilməsi və 3D dizaynının hazirlanması