Hydro-Geo

Geologiya asan peşə deyil.
...innovativ texnologiyalar tətbiq etməklə
görmədən təsvir edirik...

  • EN
  • Layihələrimiz

      Biz “HYDRO-GEO ENVİRONNEMENT GROUP” şirkəti olaraq, respublikanın bir çox şəhər və rayonlarında kompleks hidrogeoloji tədqiqat, geofiziki tədqiqat, hidroloji tədqiqat, mühəndis geoloji tədqiqat işləri, mineral-termal suların axtarışı və artezian quyularının qazılması, tamamlanması, diaqnostikası, təmiri işlərini həyata keçirmişik. Bununla bərabər biz bir çox bölgələrdə müxtəlif istiqamətlərdə fəaliyyətimizi davam etdirmişik. O cümlədən, tikinti-quraşdırma işləri, layihələndirmə, texniki-iqtisadi əsaslandırma hesabatlarının və texniki tapşırıqların hazırlanması, ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsi işlərini həyata keçirmişik. Şirkətimiz eyni zamanda bir çox iri həcmli layihələrdə göstərilmiş sahələr üzrə və respublikamızın xəritə üzrə qeyd olunmuş ərazilərində, ixtisaslaşmış mütəxəssis heyəti ilə birgə konsultasiya xidmətlərini yerinə yetirərək layihələrin uğurla başa çatdırılmasını təmin etmişdir.