Hydro-Geo

Geologiya asan peşə deyil.
...innovativ texnologiyalar tətbiq etməklə
görmədən təsvir edirik...

 • EN
 • Geodeziya

    Geodeziya elmi yerin bütövlükdə və yaxud ayrı-ayrı hissələrinin forma və ölçülərini, xəritə və planlarda yerin fiziki səthinin təsvirini almaq üçün eləcə də müxtəlif növ mühəndis məsələlərinin həllini təmin etmək və yer üzərində ölçmələrin yerinə yetirilmə metodlarını öyrənir.

   

                                           Topoqrafiya

    Topoqrafiya işləri- 3D xəritəalma; Mühəndis geodeziyası- təbii ehtiyatların mənimsənilməsi və meliorasiya işlərinin layihələndirilməsi məqsədilə; Kosmik geodeziya- peyk məlumatlarına əsasən koordinatların təyini və xəritəalma.

   

   

                                           Kartoqrafiya

    Kartoqrafiya- Obyekt və tikintilərin məkan modelləşdirilməsi və xəritələrin tərtibi; Sahəvi planalma və xəritəalma işlərinin aparılması; GİS Məlumat bazasının yaradılması.