Hydro-Geo

Geologiya asan peşə deyil.
...innovativ texnologiyalar tətbiq etməklə
görmədən təsvir edirik...

  • EN
  • Qazma

     

      Artezian və subartezian quyularının qazılması və tamamlanması; Quyuların təmiri, bərpası və məhsuldarlığının artırılması; Su quyularının daxili video müşahidə işləri və diaqnostikası; Su quyularının dezinfeksiya edilməsi və yuyulması; Su quyularında test işləri aparılaraq uyğun nasos, mexaniki və avtomatik avadanlıqların quraşdırılması.