Hydro-Geo

Geologiya asan peşə deyil.
...innovativ texnologiyalar tətbiq etməklə
görmədən təsvir edirik...

  • EN
  • Tikinti-quraşdırma

     

      Hidrotexniki qurğuların və bəndlərin tikintisi; Kəhrizlərin yenidən qurulması; Bulaqların kaptajı Mühəndis-geoloji istinad konstruksiyalarının tikintisi; Mühəndis-kommunikasiya təminatı sistemlərinin tikintisi; Sutəmizləyici və Çirkab təmizləyici qurğuların  quraşdırılması; Magistral su kəmərlərlərinin tikintisi; İrriqasiya və Meliorasiya sistemlerin təmiri və yenidən qurulması.