Hydro-Geo

Geologiya asan peşə deyil.
...innovativ texnologiyalar tətbiq etməklə
görmədən təsvir edirik...

  • EN
  • Layihələndirmə

     

      Binaların, Yolların, Tunellərin, Körpülərin, Hidrotexniki qurğuların, Bəndlərin, İstinad divarlarının, Mühəndis-kommunikasiya təminatı sistemlərinin, Sutəmizləyici və Çirkab təmizləyici qurğuların, Magistral və paylayıcı su kəmərlərinin Layihələndirilməsi və 3D dizaynının hazirlanması.