Hydro-Geo

Geologiya asan peşə deyil.
...innovativ texnologiyalar tətbiq etməklə
görmədən təsvir edirik...

  • EN
  • Hidrologiya

     

      Yerüstü su ehtiyatının qiymətləndirilməsi; Yerüstü su hovzələrinin hidravliki rejimini və su balansının öyrənilməsi; Yerüstü su yataqlarının formalaşmasını, hidroloji hesablamalarını və proqnozlarının verilməsi; Hidrometeoroloji stansiyaların qurulması,  məlumatların emalı və proqnozlaşdırılması