Hydro-Geo

Geologiya asan peşə deyil.
...innovativ texnologiyalar tətbiq etməklə
görmədən təsvir edirik...

  • EN
  • Diaqnostika

      Quyularda, anbarlarda, qurğularda və neft sənayesində istifadə olunan avadanlıqların avtomatlaşdırılaraq məsafədən nəzarət və idarə olunması. Nəzarət ölçü cihazlarının quraşdırılması və periodik servis xidmətlərinin göstərilməsi ilə maksimal istehsalat göstəricisi və istehsal edilən məhsulun yüksək keyfiyyətlə təqdim edilməsinin təminatı.