Hydro-Geo

Geologiya asan peşə deyil.
...innovativ texnologiyalar tətbiq etməklə
görmədən təsvir edirik...

 • EN
 • Xidmətlər

  • https://hgeogroup.com/files/images/geo/geologiya.jpg

   Geologiya

   Yeralti sularin axtarışı və kəşfiyyatı / Yeraltı su mənbəyinin təyini və istismar ehtiyyatının qiymətləndirilməsi / Yeraltı suların laboratoriya ölçmələri və təhlili / Mineral-terman suların axtarışı və kəşfiyyatı / Kəhriz və bulaqların tədqiqi, bərpası və yeni kəhriz sistemlərinin tikintisi / Yeraltı suların monitorinqi (su səviyəsi üzrə, keyfiyəti üzrə, dinamikası üzrə)

   Ətraflı
  • https://hgeogroup.com/files/images/geo/geodezy.jpg

   Geodeziya

   Topoqrafiya işləri- 3D xəritəalma / Mühəndis geodeziyası- təbii ehtiyatların mənimsənilməsi və meliorasiya işlərinin layihələndirilməsi məqsədilə / Kosmik geodeziya- peyk məlumatlarına əsasən koordinatların təyini və xəritəalma / Kartoqrafiya- Sahəvi planalma və xəritəalma işlərinin aparılması / GİS Məlumat bazasının hazırlanması

   Ətraflı
  • https://hgeogroup.com/files/images/geo/qazma.jpg

   Qazma

   Artezian və subartezian quyularının qazılması və təmiri/ Su quyularının daxili video müşahidə işləri / Su quyularının dezinfeksiya edilməsi / Su quyularının məhsuldarlığının artırılması / Su quyularında test işləri aparılaraq, uyğun nasos, mexaniki və avtomatik avadanlıqların quraşdırılması

   Ətraflı
  • https://hgeogroup.com/files/images/geo/tikinti.jpg

   Tikinti-quraşdırma

   Hidrotexniki qurguların və bəndlərin tikintisi / Kəhrizlərin yenidən qurulması / Bulaqların kaptajı Mühəndis-geoloji istinad konstruksiyalarının tikintisi / Mühəndis-kommunikasiya təminatı sistemlərinin tikintisi / Sutəmizləyici və Çirkab təmizləyici qurğuların quraşdırılması / Magistral su kəmərlərlərinin tikintisi

   Ətraflı
  • https://hgeogroup.com/files/images/geo/layihləndirmə.jpg

   Layihələndirmə

   Binaların, Yolların, Tunellərin, Körpülərin, Hidrotexniki qurğuların, Bəndlərin, İstinad divarlarının, Mühəndis-kommunikasiya təminatı sistemlərinin, Sutəmizləyici və Çirkab təmizləyici qurğuların, Magistral və paylayıcı su kəmərlərinin Layihələndirilməsi və 3D dizaynının hazirlanması

   Ətraflı
  • https://hgeogroup.com/files/images/geo/telim.jpg

   Hidrologiya

   Yerüstü su ehtiyatının qiymətləndirilməsi / Yerüstü su hovzələrinin hidravliki rejimini, su balansının öyrənilməsi / Yerüstü su yataqlarının formalaşmasının, hidrologi hesablamalar və proqnozların verilməsi / Hidrometeoroloji stansiyaların qurulması, məlumatların emalı və proqnozlaşdırılması

   Ətraflı
  • https://hgeogroup.com/files/images/geo/enerji.jpg

   Enerji

   Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random text. It has roots in a piece of classical Latin literature from 45 BC, making it over 2000 years old. Richard McClintock, a Latin professor at Hampden-Sydney College in Virginia, looked up one of

   Ətraflı
  • https://hgeogroup.com/files/images/geo/mühəndislik.jpg

   Mühəndislik

   Geologiya, Geofizika, Geodeziya, Tikinti quraşdırma, Layihələndirmə və Dizayn, Quyuların qazılması və s. Mühəndislik tələb edən sahələrdə məsləhət xidmətlərinin verilməsi və müvafiq hesabatların hazırlanması / Müxtəlif sahələr üzrə texniki iqtisadi hesabatlarının hazırlanması

   Ətraflı
  • https://hgeogroup.com/files/images/geo/temir.jpg

   Diaqnostika

   Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random text. It has roots in a piece of classical Latin literature from 45 BC, making it over 2000 years old. Richard McClintock, a Latin professor at Hampden-Sydney College in Virginia, looked up one of

   Ətraflı
  • https://hgeogroup.com/files/images/geo/enviroment.jpg

   Ətraf mühit

   Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random text. It has roots in a piece of classical Latin literature from 45 BC, making it over 2000 years old. Richard McClintock, a Latin professor at Hampden-Sydney College in Virginia, looked up one of

   Ətraflı