Hydro-Geo

Geologiya asan peşə deyil.
...innovativ texnologiyalar tətbiq etməklə
görmədən təsvir edirik...

 • EN
 • Xidmətlər

  • https://hgeogroup.com/files/images/geo/geologiya.jpg

   Geologiya

   Yeralti sularin axtarışı və kəşfiyyatı / Yeraltı su mənbəyinin təyini və istismar ehtiyyatının qiymətləndirilməsi / Yeraltı suların laboratoriya ölçmələri və təhlili / Mineral-terman suların axtarışı və kəşfiyyatı / Kəhriz və bulaqların tədqiqi, bərpası və yeni kəhriz sistemlərinin tikintisi / Yeraltı suların monitorinqi (su səviyəsi üzrə, keyfiyəti üzrə, dinamikası üzrə)

   Ətraflı
  • https://hgeogroup.com/files/images/geo/geodezy.jpg

   Geodeziya

   Topoqrafiya işləri- 3D xəritəalma / Mühəndis geodeziyası- təbii ehtiyatların mənimsənilməsi və meliorasiya işlərinin layihələndirilməsi məqsədilə / Kosmik geodeziya- peyk məlumatlarına əsasən koordinatların təyini və xəritəalma / Kartoqrafiya- Sahəvi planalma və xəritəalma işlərinin aparılması / GİS Məlumat bazasının hazırlanması

   Ətraflı
  • https://hgeogroup.com/files/images/geo/qazma.jpg

   Qazma

   Artezian və subartezian quyularının qazılması və təmiri/ Su quyularının daxili video müşahidə işləri / Su quyularının dezinfeksiya edilməsi / Su quyularının məhsuldarlığının artırılması / Su quyularında test işləri aparılaraq, uyğun nasos, mexaniki və avtomatik avadanlıqların quraşdırılması

   Ətraflı
  • https://hgeogroup.com/files/images/geo/tikinti.jpg

   Tikinti-quraşdırma

   Hidrotexniki qurguların və bəndlərin tikintisi / Kəhrizlərin yenidən qurulması / Bulaqların kaptajı Mühəndis-geoloji istinad konstruksiyalarının tikintisi / Mühəndis-kommunikasiya təminatı sistemlərinin tikintisi / Sutəmizləyici və Çirkab təmizləyici qurğuların quraşdırılması / Magistral su kəmərlərlərinin tikintisi

   Ətraflı
  • https://hgeogroup.com/files/images/geo/layihləndirmə.jpg

   Layihələndirmə

   Binaların, Yolların, Tunellərin, Körpülərin, Hidrotexniki qurğuların, Bəndlərin, İstinad divarlarının, Mühəndis-kommunikasiya təminatı sistemlərinin, Sutəmizləyici və Çirkab təmizləyici qurğuların, Magistral və paylayıcı su kəmərlərinin Layihələndirilməsi və 3D dizaynının hazirlanması

   Ətraflı
  • https://hgeogroup.com/files/images/geo/telim.jpg

   Hidrologiya

   Yerüstü su ehtiyatının qiymətləndirilməsi / Yerüstü su hovzələrinin hidravliki rejimini, su balansının öyrənilməsi / Yerüstü su yataqlarının formalaşmasının, hidrologi hesablamalar və proqnozların verilməsi / Hidrometeoroloji stansiyaların qurulması, məlumatların emalı və proqnozlaşdırılması

   Ətraflı
  • https://hgeogroup.com/files/images/geo/enerji.jpg

   Enerji

   Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random text. It has roots in a piece of classical Latin literature from 45 BC, making it over 2000 years old. Richard McClintock, a Latin professor at Hampden-Sydney College in Virginia, looked up one of

   Ətraflı
  • https://hgeogroup.com/files/images/geo/mühəndislik.jpg

   Mühəndislik

   Geologiya, Geofizika, Geodeziya, Tikinti quraşdırma, Layihələndirmə və Dizayn, Quyuların qazılması və s. Mühəndislik tələb edən sahələrdə məsləhət xidmətlərinin verilməsi və müvafiq hesabatların hazırlanması / Müxtəlif sahələr üzrə texniki iqtisadi hesabatlarının hazırlanması

   Ətraflı
  • https://hgeogroup.com/files/images/geo/temir.jpg

   Diaqnostika

   Quyularda, anbarlarda, qurğularda və neft sənayesində istifadə olunan avadanlıqların avtomatlaşdırılaraq məsafədən nəzarət və idarə olunması. Nəzarət ölçü cihazlarının quraşdırılması və periodik servis xidmətlərinin göstərilməsi ilə maksimal istehsalat göstəricisi və istehsal edilən məhsulun yüksək keyfiyyətlə təqdim edilməsinin təminatı

   Ətraflı
  • https://hgeogroup.com/files/images/geo/enviroment.jpg

   Ətraf mühit

   Müxtəlif fəaliyyətlərin həyata keçirilməsi zamanı ətraf mühitə mənfi təsirlərin aşkarlanması, miqyasının və intensivliyinin qiymətləndirilməsi eyni zamanda onların aradan qaldırılması və ya azaldılması üçün tədbirlər planının hazırlanması; Ətraf mühitdən səmərəli istifadənin, ətraf mühitin davamlı inkişafının və ekoloji təhlükəsizliyin təmin edilməsi hesabatlarının hazırlanması

   Ətraflı