Hydro-Geo

Geologiya asan peşə deyil.
...innovativ texnologiyalar tətbiq etməklə
görmədən təsvir edirik...

  • EN
  • Ətraf mühit

      Müxtəlif fəaliyyətlərin həyata keçirilməsi zamanı ətraf mühitə mənfi təsirlərin aşkarlanması, miqyasının və intensivliyinin qiymətləndirilməsi eyni zamanda onların aradan qaldırılması və ya azaldılması üçün tədbirlər planının hazırlanması; Ətraf mühitdən səmərəli istifadənin, ətraf mühitin davamlı inkişafının və ekoloji təhlükəsizliyin təmin edilməsi hesabatlarının hazırlanması.